dimecres, 27 de gener de 2021

La iniciativa de CCOO de judicialitzar el XII Conveni Col·lectiu del sector 0-3 dóna els primers fruits

 El 25 de gener s’ha celebrat l’acte de mediació en el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), arran dels conflictes col·lectius interposats per CCOO i CIG, a fi d’adequar les taules salarials al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Les pretensions de CCOO, a diferència de CIG que només se centrava en el primer punt, són dues:

  1. Que cap treballadora cobri per sota dels 950€ mensuals en 2020, sense considerar el Complement de Desenvolupament i Perfeccionament Professional (CPP), ja que, com indica el propi conveni, és un complement no absorbible i no compensable. Així mateix, expressem la mateixa pretensió per a 2021 amb l’SMI que es fixi per a enguany.
  2. Que es reconegui el dret de les educadores a cobrar un diferencial sobre la resta de categories sobre la base de la seva formació i responsabilitats.

Si bé les patronals han acceptat el primer punt, CCOO ha decidit mostrar la seva disconformitat amb l’acord aconseguit per la resta de les organitzacions patronals i sindicals (incloent a CIG), ja que s’ha posposat la nostra pretensió sobre les educadores.

El nostre conflicte versa sobre la totalitat de les taules salarials i entenem que fins que no es reconegui el dret de les educadores a percebre aquest diferencial, no podem avalar els acords. CCOO no deixa ningú enrere! Gràcies a la pressió exercida per CCOO, dimarts que ve se celebrarà una segona reunió en el SIMA de la qual dependrà la nostra posició final en la posterior Taula de Negociació. En cas que les organitzacions patronals no reconeguin el dret de les educadores a percebre una retribució per sobre d’altres categories, amb responsabilitats diferents, la demanda continuarà el seu curs i serà presentada en l’Audiència Nacional.

Per uns sous dignes en l’Educació Infantil 0-3!image_print

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball