dilluns, 8 de febrer de 2021

Disponible la compensació econòmica de compatibilitat de la prestació per ERTO amb treball a temps parcial

 El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, va establir el dret a percebre una compensació econòmica a les persones beneficiàries d’una prestació per ERTO la quantia del qual s’hagués vist reduït en proporció al temps treballat per mantenir, en el moment del reconeixement inicial de la prestació, una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d’ocupació.

La sol·licitud d’aquesta compensació ha de realitzar-se fins al 30 de juny de 2021 a través de la presol·licitud.

A la infografia et mostrem els passos a seguir.

Pots trobar la sol·licitud a

https://bit.ly/erto-temps-parcial


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball