dijous, 11 de febrer de 2021

Les baixes per COVID. Un altre camp de batalla.

El Real Decreto-ley 6/20, del 10 de març, estableix les baixes COVIC assimilades a accident de treball. El conveni del Lleure Educatiu i sociocultural, marca el complement fins el 100% del total del sou, de les baixes per accident.

Per tant, des de CCOO, sempre hem defensat que totes les baixes, ja sigui per prevenció o malaltia COVID, s'han de retribuir al 100%.

A partir del desembre, algunes treballadores ens van informar que els hi estaven pagant com una malaltia comú, és a dir el 85% (el que marca el conveni col·lectiu del Lleure per IT).

Des de la secció de CCOO, ja hem intentat negociar amb l'entitat per tornar al cobrament del 100% però ara per ara des del punt de vista legal és complicat que ho acceptin. Com a Comissions Obreres hem obert ja la via de conciliació.

En altres ocasions s'ha demostrat que quan un tema és porta i es manté amb una línia conseqüent i sostinguda en el temps, amb raons i voluntat de concertació, al final hem obtingut victòries.

Us anirem informant.
Volem treballar en codicions dignes!
Amb la nostra salut no s'hi juga!

#LleureenLluita


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball