dimarts, 23 de març de 2021

Baixes COVID

Volem el 100% de les baixes COVID! 

Des de desembre i de manera unilateral la FPT ha deixat de pagar el 100% dels confinaments i baixes COVID. El 17 de març portem a l'entitat al Tribunal Laboral de Catalunya. La proposta mediadora és l'arbitratge, però estem a l'espera que la FPT l'accepti. 

Us ho expliquem al vídeo!!! 

Comparteix, difon i lluita amb nosaltres!
 #JuntesSomMesFortes 
#FPTvolem100


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball