divendres, 5 de març de 2021

IT-COVID. Les baixes per COVID-19

 És un cas freqüent que en la nostra acció sindical ens  arribin consultes sobre de baixa per COVID-IT. Sobretot pel que fa a aquelles baixes produïdes per un confinament al centre laboral. 

Des del moment que el treballador/a el confinen per positiu o contacte amb positiu i va a la SSGG, aquesta tramita la baixa com a Incapacitat Laboral(encara que li assignin un codi diferent). És en base a això que l'Entitat no accepta complementar fins al 100% i assimilar la baixa a accident laboral.

Ara bé si considerem l'accident laboral com un succés anormal, que es produeix de manera sobtada i que interromp el funcionament habitual de l'activitat del centre de treball. Si a més la causa d'aquesta interrupció no desitjada pot causar lesions corporals com és el COVID-19,difícilment no li podrem dir Accident Laboral.

Per que entenem la situació sobrevinguda i d'urgència que li esdevé al treballador/a  des de CCOO em vist la necessitat de portar la Fundació a una taula de mediació com és el Tribunal Laboral de Catalunya.  

La nostra  voluntat serà negociar de manera constructiva, aconseguir concertar uns acords que afectin al més ampli conjunt de la plantilla i estiguin en la línia de sector. 
Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball